99gift.eu - internetowy sklep z prezentami, upominkami - personalizowane
HEJ! Mam dla Ciebie RABAT 20% na pierwsze zakupy!    Kliknij teraz i dowiedz się więcej

Jesteś tutaj: Home / Regulamin

Regulamin

Użytkowanie naszej strony oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony http://www.99gift.eu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

DEFINICJE

SERWIS - prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie 99gift.eu,

ADMINISTRATOR - Administratorem serwisu jest jego właściciel:
ROZWOJOWI.com Paweł Kępa
ul. Brzozowa 1
64-735 Miały
NIP: 763-196-85-71,
wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem DG.6411-102/10 przez Burmistrza Wielenia.

TOWAR  - Rzecz lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie. Przedmiotem sprzedaży w Serwisie są przedmioty wykonane własnoręcznie przez Sprzedających, dające się zaklasyfikować zgodnie z istniejącymi kategoriami, spełniające subiektywne wymagania postawione przez Właściciela.

UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca na stronie www.99gift.eu

TRANSAKCJA  - Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie - zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY - Użytkownik dokonujący zakupu Towaru za pośrednictwem Serwisu 99gift.eu

SPRZEDAJĄCY - Zaakceptowany przez Administratora Twórca oferujący do sprzedaży Towary za pośrednictwem Serwisu, otrzymujący od Administratora prawo do zamieszczenia w Serwisie opisów, zdjęć, tytułów, cen i innych danych składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

PROFIL - Konto prowadzone przez Serwis dla Sprzedającego, pod unikalną nazwą (loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach serwisu.

TWÓRCA - Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną wykonująca Towar.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze strony nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. 99gift.eu nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, 99gift.eu ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zawrócona Użytkownikowi. 99gift.eu dołoży wszelkich starań, aby prezentowane na stronie ilustracje i zdjęcia były jak najwierniejsze oryginałowi jednakże istnieje możliwość wystąpienia różnic kolorystycznych między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników strony od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. 99gift.eu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, 99gift.eu może wybrać strony zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z 99gift.eu, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i 99gift.eu nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane strony zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie 99gift.eu działając w celu ochrony i ulepszania własnej strony internetowej oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno strony 99gift.eu oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

WALUTA

Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN).

PŁATNOŚCI

Oferujemy następujące formy płatności:
- kartami płatniczymi
- przelew na konto bankowe
- przelew online
- pobranie

Płatność będzie pobrana z Twojej karty płatniczej w momencie wysyłki towaru. Jeśli któregoś z zamówionych towarów nie mamy na stanie, płatność będzie pobrana dopiero w momencie wysyłania ponownie dostępnego towaru, a wysyłka będzie bezpłatna. Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

WYSYŁKA

Oferujemy wysyłkę na terenie Polski. Po wysłaniu paczki otrzymasz numer przesyłki, aby móc sprawdzić co się z nią dzieje. Wysyłka realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej. Koszt wysyłki paczki przedpłaconej wynosi 14,99 zł (z VAT); Koszt wysyłki paczki płatnej za pobraniem wynosi 19,99 zł (z VAT).

ARTYKUŁY ZNISZCZONE

W przypadku gdy zamówiony towar dociera do Państwa uszkodzony należy przedsięwziąć następujące kroki:
Zamawiający powinien odmówić odebrania widocznie zniszczonej przesyłki. Jeśli przesyłka została odebrana, a towar wewnątrz jest uszkodzony Zamawiający winien zgłosić ten fakt pisemnie do 99gift.eu w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
Zamawiający musi zachować uszkodzoną przesyłkę w całości (opakowanie, paragon lub/i fakturę oraz zawartość przesyłki). 99gift.eu nie ponosi odpowiedzialności za straty i uszkodzenia wynikające z metod pracy firmy kurierskiej, jednakże dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać problemy wynikające z w/w sytuacji. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni roboczych. Reklamacja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych dokonanych po dostarczeniu przesyłki do adresata.

PRZEPŁYW INFORMACJI

99gift.eu może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie emaila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej strony i jej zawartości stanowią własność 99gift.eu. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od 99gift.eu.
Niedozwolone jest wykorzystywanie strony www.99gift.eu do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej strony wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

ZNAKI HANDLOWE

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę ROZWOJOWI.com oraz sklep internetowy 99gift.eu stanowią własność firmy ROZWOJOWI.com, która nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną, niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

99gift.eu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku 99gift.eu nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie 99gift.eu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla 99gift.eu.

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od 99gift.eu i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. 99gift.eu nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

NAWIĄZANIE I WARUNKI WSPÓŁPRACY

W celu rozpoczęcia współpracy wystarczy przesłać do nas maila na adres: sklep@99gift.eu W temacie prosimy wpisać "Współpraca" oraz swoje imię i nazwisko. Do maila warto dołączyć krótką informację o swojej działalności lub kilka zdjęć prac, które moglibyśmy zaoferować naszym użytkownikom. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to będzie możliwe. Serwis pobiera opłatę od Użytkowników sprzedających u nas towary, jako prowizję od ceny sprzedanego Towaru. Prowizja wynosi 10% netto, chyba że strony ustalą inaczej odrębną umową sporządzoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Kwota prowizji podlega 23% podatkowi VAT. Wynagrodzenie Właściciela platformy handlowej zostaje pobrane z bieżących wpływów.
Na życzenie Sprzedającego Administrator wystawi fakturę VAT za pobraną prowizję w formacie PDF do pobrania. Warunkiem koniecznym otrzymania faktury przez Sprzedającego jest utrzymywanie wprowadzonych danych firmy, na którą mają być wystawiane faktury, na swoim Koncie. Dane te muszą być prawidłowe i kompletne na dzień wpłaty środków przez Kupującego na rzecz Serwisu. Na fakturze rozliczona zostanie prowizja pobrana przez Serwis z tytułu sprzedaży. Faktura wystawiona zostanie do dziesiątego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. W przypadku, gdy Sprzedający otrzymał powiadomienie o wysyłce kilku Towarów do jednego, tego samego Kupującego, Towary należy wysłać jedną przesyłką. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.
Sprzedający zobowiązuje się nie załączać do wysyłanego Towaru informacji reklamowych, numerów telefonów, adresów e-mail, stron www, nr gg itp, które umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu lub zachęcającego do zakupów poza Serwisem.
Każda przesyłka powinna zawierać adres nadawcy składający się WYŁĄCZNIE z: imienia i nazwiska / nazwy firmy nadawcy, ulicy i nr mieszkania, kodu pocztowego i miasta. W przypadki nie przestrzegania powyższych postanowień Sprzedający może zostać usunięty z Serwisu.
Właściciel Serwisu 99gift.eu zastrzega sobie prawo do zamawiania przesyłek kontrolnych na różne adresy w kraju, w celu sprawdzenia, czy Sprzedający nie narusza postanowień Regulaminu. Zamówione w ten sposób przesyłki będą zwracane lub rozliczane w sposób ustalony indywidualnie przez strony.

OPIS TOWARÓW

Towary, które mają być objęte usługami 99gift.eu, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar minimum jednym zdjęciem przedstawiającym Towar oraz godnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru.
Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników.
Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży. Opis nie może służyć jako sposób komunikowania się między Użytkownikami, ani jako reklama i/lub sposób promocji towarów oraz usług oferowanych poza Serwisem, a także do organizowania konkursów.
Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.
Towar należy umieścić w kategorii, do której sprzedawany przedmiot najlepiej pasuje. Umieszczanie towaru w nieodpowiedniej kategorii (przeznaczonej dla innych towarów) jest niedozwolone. 99gift.eu zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii produktów oferowanych. Opis ani tytuł oferty w żadnej formie nie może zawierać możliwości sprzedaży towaru poza Serwisem.
Opis Towaru ani tytuł Towaru nie może zawierać adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr gg itp. ani innych danych, które umożliwiłby komunikację pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, inaczej niż za pośrednictwem Serwisu. Opis ani tytuł Towaru nie może zawierać propozycji zamiany żadnego towaru.
W opisie i tytule Towaru zabronione jest takie stosowanie słów kluczowych, które wskazują na próbę manipulowania wynikami wyszukiwania wg oceny Administratora.
Administrator ma prawo do zmiany/edycji opisów i zdjęć ofert wystawionych przez Sprzedających, w tym do umieszczania napisu „99gift.eu” w formie znaku wodnego na zdjęciach.
Elementy HTML, JavaScript, Java, innych języków programowania nie mogą być stosowane do: automatycznego przekierowywania na inną stronę (także w ramach Serwisu) w momencie wyświetlenia strony z opisem Towaru, automatycznego otwierania nowych okien przeglądarki (tzw. pop-up), bez względu na ich zawartość, automatycznego otwierania okien dialogowych (m.in. za pomocą metody alert, cofirm, prompt) w momencie wyświetlenia strony z opisem przedmiotu lub przy próbie jej opuszczenia, wczytywania i osadzania stron (m.in. za pomocą IFRAME, OBJECT) z opisami innych sprzedaży, listami towarów lub innych zewnętrznych witryn, które nie są związane bezpośrednio z wystawionym towarem, przemieszczania, blokowania, zakrywania lub dublowania stałych elementów strony z opisem.

TOWARY ZAKAZANE

Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Serwisie Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej). Zabrania się także wystawiania Towarów, których obecność w Serwisie może być uznana za naruszającą dobre obyczaje.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników strony www.99gift.eu
ROZWOJOWI.com Paweł Kępa
ul. Brzozowa 1
64-735 Miały
NIP: 763-196-85-71

tel. +48 664 024 559
email: sklep@99gift.eu

Newsletter